Få den rette hjælp til din misbrugsramte pårørende på et misbrugscenter

29 March 2020 Astrid Pedersen

editorial

Som tæt pårørende til – og samlevende med – en misbrugsramt person, kender du sikkert alt til sorgen, smerten og afmagts følelsen, som er forbundet hermed. De fleste kærester og ægtefæller til misbrugere har svære livs betingelser, idet de føler sig forpligtet til at balancere hele hverdagen og samtidig sørge for at den misbrugsramte får dækket sine behov.

Ofte udvikles en adfærd, hvor kæresten eller ægtefællen til den misbrugsramte lærer at dække over vedkommende over for såvel familien som vennerne eller kollegerne. Den pårørende overtager så at sige løgnene og forstillelsen, som er kendetegnende for et afhængigheds betinget misbrug, og bliver hermed en del af det.

Dette fænomen kaldes medmisbruger adfærd, og bidrager faktisk til misbruget snarere end at mildne det. Derfor bør du som kæreste eller ægtefælle omgående stoppe den adfærd, og i stedet sætte alt ind på at hjælpe din misbrugsramte nære og kære til den rette behandling.

Hvordan tjekker jeg min kæreste eller ægtefælle ind på et misbrugscenter?

Du ved sikkert også, at dette som regel er en del lettere sagt end gjort. Det kan være rigtig svært at overtale en misbruger til at modtage behandling for sit problem. Ikke mindst fordi han eller hun som regel hårdnakket vil benægte, at der overhovedet skulle være tale om et problem.

Du kan således ikke forvente blot at kunne tilmelde din kæreste eller ægtefælle en misbrugsbehandling. Den misbrugramte skal selv være motiveret herfor. Og derfor er det vigtigt, at du får hjælp i denne proces.

Lad Behandlingscenter Stien hjælpe dig med at hjælp din kæreste eller ægtefælle

det danske misbrugscenter Behandlingscenter Stien har mange års erfaring når det handler om at hjælpe misbrugsramte familier. Hos Behandlingscenter Stien kan din misbrugsramte pårørende blive tilbudt et behandlings forløb med indlogering – og du kan få hjælp til at overbevise ham eller hende om, at det er den rette løsning. Læs mere på https://behandlingscenter-stien.dk 

More articles