Få hjælp til skøde – find en dygtig boligadvokat online

07 February 2019 Astrid Pedersen
image

editorial

Når en bolig handles, og dermed skifter ejer, skal det kunne dokumenteres, hvem der retmæssigt ejer boligen. Dette gøres ved hjælp af et dokument, som kaldes et skøde. Skødet på et hus eller en lejlighed fungerer som en slags offentlig stadfæstelse af en boligs ejerforhold, og bør derfor altid være up to date.

Hvis du ikke sørger for at få udfærdiget et nyt skøde med opdaterede oplysninger, når du køber en bolig, kan du risikere at havne i en skidt situation. Forrige ejer af boligen kan nemlig sælge boligen til en ny køber, såfremt han eller hun stadig står opført som boligens retmæssige ejer i det offentligt tilgængelige skøde.

Få hjælp til udfærdigelse, opdatering og tinglysning af skøde hos en boligadvokat

Hvis du vil være sikker på, at dit skøde er korrekt opdateret og processeret i henhold til de gældende regler, bør du benytte din boligadvokat i denne forbindelse. Når du køber bolig, og tager kontakt til en boligadvokat for at få hjælp og vejledning angående handelen, vil skødeskrivning og tinglysning af skøde som regel indgå i den standard pakke af service ydelser, som en boligadvokat tilbyder i forbindelse med boligkøb.

Tinglysning af skødet er den proces, hvormed skødet optages i det offentligt tilgængelige register, vi kender som Tingbogen. Hermed er boligens ejerforhold vitterliggjort over for offentligheden, idet enhver borger i Danmark, som er i besiddelse af et NemID, kan gå ind og finde skødet, og dermed undgå at blive taget ved næsen af en sælger, som ønsker at score ekstra fortjeneste på dobbelt salg af boligen.

Hos eboligadvokat.dk finder du dygtige og top kvalificerede boligadvokater og advokat sekretærer, som har mange års erfaring med skødeskrivning og hele den samlede procedure omkring opdatering af skøder i forbindelse med bolighandel og andre former for overdragelse af bolig. Du kan læse mere, og finde din boligadvokat, på https://eboligadvokat.dk/skoede/ 

More articles