Få styr på dit skøde med hjælp fra boligadvokat

28 February 2019 Astrid Pedersen

editorial

Står du for at skulle overtage en ny bolig – enten i forbindelse med boligkøb, arv eller anden form for overdragelse – er det vigtigt, at du sikrer dig, at skødet bliver behørigt opdateret.

Hvad er et skøde?

Skødet er et dokument, som er centralt i forhold til enhver form for ændring af ejerforhold. Det kan være i forbindelse med en decideret handel, hvor du som køber skal opføres som den retmæssige ejer af boligen, eller det kan være ved en overdragelse i forbindelse med dødsfald eller et ophørt samliv.

Hvis du for eksempel arver en bolig fra et afdødt familiemedlem, skal skødet ændres, også selv om der ikke er penge eller en decideret handel med bolig involveret. Det samme gælder, hvis du og din ægtefælles skal skilles, eller du og din samlever flytter fra hinanden som følge af ophørt samliv. Dersom I begge er opført som ejere på det nuværende skøde, skal dette opdateres, således at kune den ene af jer står som ejer af boligen, dersom den ene part overtager denne. Et skøde er offentligt tilgængeligt via det online register som kaldes Tingbogen.

Når et skøde optages i Tingbogen gennem en formel procedure kaldet tinglysning, er det vitterliggjort, hvem den retmæssige ejer af et hus eller en lejlighed er. Skødet behøver ikke at indeholde andre oplysninger end de, der er allermest nødvendige for at kunne fastslå ejerforholdet – det kan for eksempel være boligens adresse, information om køber og sælger (eller overdragelsesforhold), prisen på boligen og datoen for overtagelsen. Så snart skødet er optaget i tingbogen med korrekte oplysninger, og dermed offentligt tilgængeligt over for alle borgere i Danmark, kan alle se hvem der ejer en bolig. På den måde dæmmes der op for svindel og bedrag, hvor snydere prøver at sælge boliger, de ikke ejer.

Hos https://eboligadvokat.dk/skoede/ kan du læse mere, og få hjælp til skødeskrivning.

More articles