Hvad er organisationsudvikling?

02 januar 2020 Frederik Mikkelsen
Hvad er organisationsudvikling?

Kort sagt er organisationsudvikling det modsatte af ”vi gør som vi plejer”. ”Vi gør som vi plejer” kan kaldes sidste århundredes dominerende motto i virksomhedsstrategi. Dengang var stabilitet og forudsigelighed de mest prominente værdier indenfor virksomhed. Men i slutningen af det 20. århundrede blev der væltet op og ned på de traditionelle strategier og værdier.

Digitalisering og Internettet har forandret forretningsverden endnu mere end vores private liv. Dertil kom globalisering som har mangedoblet tempoet i forretningsverden.

I dag kommer en virksomhed ikke langt med stabilitet og traditioner. Der er stadig vigtige værdier, men de kommer i hvert fald i anden eller tredje række.

Fleksibilitet er den nye normalitet

I dag har fleksibilitet overtaget den gule trøje. Verden forandrer sig hurtigere end nogensinde. En virksomhed der ikke kan følge med i dette hæsblæsende tempo har så godt som ingen overlevelseschancer. Globaliseringen har givet os billigere produkter, og arbejdskraft. Men konkurrencen er også globaliseret.

Selv enkeltmands virksomheder kan i dag outsource områder indenfor produktion og service til billige lande. De eneste brancher der ikke er globaliserede er indenfor lokal håndværkerservice.

I klartekst betyder det at en virksomhed hele tiden skal kunne tilpasse sig evt. forandringer, som ingen kan forudse. At gøre en virksomhed klar til disse udfordringer er hvad organisationsudvikling drejer sig om.

Nye udfordringer kræver nye redskaber

Organisationsudvikling beskæftiger sig især med virksomhedsledelse. Også her er mange af de traditionelle normer blevet ubrugelige. En stor del af driften sker i dag online. Det betyder også at der ikke længere findes klare skel mellem arbejdstid og fritid. For ledere har det altid været sådan. Men nu gælder det også for almindelige ansatte.

Men dette giver også helt nye problematikker. De flydende grænser mellem arbejdstid og fritid kan ikke gennemtvinges. Det fungerer kun hvis de ansatte er motiverede. Det kræver bl.a. en følelse af medejerskab, som igen kræver nye tilgange til virksomhedsledelse og organisation.

 

Flere Nyheder